با ثبت نام در پرتال صالحین از امکاناتی از قبیل ایجاد سایت رایگان، استفاده از دوره های آموزشی مجازی و .... استفاده نمایید. ثبت نام برای همگان آزاد و رایگان است
ثبت نام
راهنمای ثبت نام
تماس با صالحین :
1- تلفن گویا: 35949164-021
2- سامانه پیامکی: 300074720
3- رایانامه: salehinportal@chmail.ir